icoonGezonde toekomst, strategievorming

De omgeving verandert steeds sneller, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en u moet hier tijdig op anticiperen. Maar hoe duid je al die ontwikkelingen, wat is relevant voor uw organisatie en hoe reageer je hierop?

De fundamentele oplossing ligt, in onze ogen, steeds meer in het als organisatie zelf leren/kunnen omgaan met deze veranderende omstandigheden.

Strategie is geen eenmalig plan, maar betekent continu alert blijven.

Wij ondersteunen organisaties in alle stappen van het strategievormingsproces. Onze inzet is om strategievorming zo eenvoudig mogelijk te houden en u handvatten te geven die passen bij uw organisatie.

strategievorming

Hoe strategievorming te organiseren met uw organisatie?

Wij helpen door concrete handvatten aan te reiken of de strategische dialoog te organiseren en faciliteren. Het doel is het vergroten van de strategische competentie. De uitkomst is een strategisch plan.

omgevingsscan

De omgeving verandert. Alert blijven is belangrijk. Maar hoe?

Wij ondersteunen door de veelheid en complexiteit aan informatie te doorgronden, relevante ontwikkelingen (met u) te duiden en de uitkomsten kernachtig te presenteren.

organisatiescan

Hoe staat de organisatie ervoor? Is de organisatie in staat om de organisatie-doelen en strategie te realiseren?

Wij ondersteunen door (met u) een scan van de organisatie uit te voeren en de uitkomsten concreet en kernachtig terug te koppelen.

sparring

Behoefte aan een sparringpartner, een frisse of kritische blik?

Gaat het over het duiden van ontwikkelingen, het maken van strategische keuzes, het organiseren van strategievorming binnen uw organisatie of een second opinion op het strategisch plan? Wij denken constructief en onafhankelijk met u mee.

icoonGezonde organisaties, van strategie naar uitvoering

Hierover zijn veel boeken geschreven, maar het doorvertalen van de strategie naar de uitvoering blijkt in de praktijk weerbarstig.

Dit vraagt vaak andere keuzes, een andere manier van werken, het raakt ook posities en belangen. Het gaat in de kern om mensen en ander gedrag.
Het maken van een integraal organisatieplan helpt hierbij. Het vergt echter vooral ook lef en doorzettingsvermogen.

serviceconcept

Klanten willen zich graag verbinden met een organisatie.

Deze organisatie moet dan echter wel een consistent en coherent geheel vormen vanuit het de missie tot aan de processen waarmee deze klanten worden bediend. Het definiëren van een serviceconcept en de doorvertaling hiervan naar de dagelijkse operatie maakt dit mogelijk!

implementatie

Het organisatieplan is klaar, maar hoe nu verder?

Wij ondersteunen bij het daadwerkelijk doorvoeren van de gewenste veranderingen. Dit is niet eenvoudig, gedrag laat zich niet zomaar aanpassen en is zeker niet voorspelbaar. Wij hanteren een iteratieve aanpak en geloven hierbij vooral ook in durf en doorzettingsvermogen.

organisatieplan

Hoe de strategie door te vertalen naar de organisatie?

Wij ondersteunen door (met u) een scan van de organisatie uit te voeren en de uitkomsten concreet en kernachtig terug te koppelen.

icoonGezonde resultaten, hands-on directie interim (project)-management

In de praktijk wordt het verschil gemaakt. Dit is wat klanten merken. Wij leveren directie, interim (project)management op strategisch en tactisch niveau. Onze expertisegebieden: algemeen management, customer service, bedrijfsvoering, ICT, financiën, control, HRM en facilitair.

Onze aanpak is mensgericht. Dit vanuit de overtuiging dat mensen organisaties succesvol maken. Dat wil zeggen: juiste mensen maken het verschil. Hier zit ook het aanknopingspunt voor blijvende resultaten.

Meer informatie?

Wij staan u graag persoonlijk te woord, geheel vrijblijvend

Copyright Vradal – Webdesign Dasvanbas