Welkom bij Vradal

Wij zijn een team van ervaren, betrokken en ondernemende bedrijfskundige professionals.
Door samen te werken zijn wij in staat om een breed scala aan oplossingen te bieden op het gebied van strategievorming, directie en interim (project) management.

Waar staan wij voor

Voor gezonde organisaties
Wij staan voor gezonde organisaties. Gezonde organisaties stellen in onze ogen de lange termijn continuïteit van de organisatie centraal, hebben oog voor alle stakeholders en houden ook rekenschap met haar maatschappelijke functie. Wij willen organisaties ondersteunen gezond te worden en/of te blijven, zodat zij langdurig waarde kunnen toevoegen.

Voor helder, nuchter en concreet
Wij werken op een pragmatische manier aan oplossingen en resultaten. We komen tot de kern en maken zaken niet onnodig complex en ingewikkeld. Wij werken graag vanuit de bedoeling.

Voor actieve samenwerking
Wij zijn voor een op samenwerking gebaseerde aanpak. Geen rapporten vanuit de zijlijn, maar in en met uw organisatie werken aan het vraagstuk. Dit betekent werken vanuit een gezamenlijke commitment en verantwoordelijkheid. Dit alles met als doel resultaten te behalen die ook beklijven.