Een selectie van opdrachten:

Strategievormings-trajecten bij organisaties in de productie en cateringsector

In het kader van fusies samenvoegen van ondersteunende afdelingen

Inrichten en optimaliseren van management en stuurinformatie

Advisering en implementatie grootschalige reorganisatie binnen thuiszorg

Organisatie van huisartsenzorg. (van opstart, opbouw, sterke groei en krimp tot bedrijfssluiting)

Crisismanagement uitvoering waardeoverdrachten pensioenen

Informatie-management/ ICT management (moderniseren, inrichten en opnieuw opzetten van ICT incl. telefonie en domotica)

Opzetten en opbouwen van financiële service aan ICT-dealers

Algemeen zorg-management: (advies en implementatie reorganisatie, cultuur-verandering; ontwikkelen zorgconcepten ten bate van nieuwbouw en renovatie)

Oprichten en inrichten shared service center (SSC) met een breed serviceconcept: financiën, ICT, HR, facilitair, inkoop en huisvesting

Onze opdrachtgevers